Skip to main content

Hoe MULTIdisciplinair zijn multidisciplinaire teams in een ziekenhuis?

  • November 26, 2019

26.11.2019 - Op 1.10.2019 organiseerde het UZ Brussel en de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel op de Brussels Health Campus in Jette het symposium ‘Patiënt & zorgverlener: piloot & co-piloot?’

Prof. Dr. Melissa Horlait gaf op dit symposium een lezing over haar visie op multidisciplinaire teams in ziekenhuizen en hoe deze mede verantwoordelijkheid (kunnen) dragen in het 'patient-empowerment'-verhaal.

De gebruikte powerpointpresentatie is beschikbaar op: : http://www.slideshare.net/UZBrussel/...

De uiteenzetting zelf kan bekijken worden via https://www.youtube.com/watch?v=wJbbPbSKQ88&t=11s